struna tražilica

image shadow

aktivno vremensko razgraničenje

definicija
 

prijelazni oblik imovine

vrela
kontekst
 
Uvažavajući kriterije za razvrstavanje ukupne imovine poduzeća na kratkotrajnu i dugotrajnu, pojavljuje se i imovina koju nije moguće striktno uvrstiti ni u jedan od tih oblika te se iskazuje kao zasebna bilančna pozicija pod nazivom aktivna vremenska razgraničenja.
vrela
istoznačnice
 

dopušteni naziv: plaćeni troškovi budućega razdoblja i nedospjela naplata prihoda

žargonizam: kvaziimovina

istovrijednice
 

engleski: prepaid expenses and accrued revenues, prepayments and accrued income

njemački: Aktive Rechnungsabgrenzung

podređeni nazivi
 
nedospjela naplata prihoda, plaćeni troškovi budućega razdoblja
napomena
 
Aktivna vremenska ograničenja jesu troškovi plaćeni u određenome obračunskom razdoblju za koje će se ekonomske koristi ostvarivati u budućim obračunskim razdobljima ili prihodima za koje su ispunjeni uvjeti priznavanja ekonomskih koristi kao što su prava na državne potpore i subvencije.
razredba
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja