struna tražilica

image shadow

aktivitet

im. m. jd.
definicija
 

djelotvorna koncentracija neke tvari u realnim otopinama elektrolita

vrela
istovrijednice
 

engleski: activity

simbol
 
$\mathit{a}$
napomena
 
Aktivitet se izražava kao umnožak koeficijenta aktiviteta i koncentracije.
razredba
 

polje: kemija
grana: teorijska kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja