struna tražilica

image shadow

aktant

im. m. jd.
definicija
 

bića ili stvari koji sudjeluju u procesu

vrela
kontekst
 
Broj je aktanata ograničen i ovisi o vrsti glagola dok je broj cirkumstanata neograničen i oni se mogu glagolima slobodno dodavati i od njih oduzimati bez utjecaja na sintaktičku završenost (gramatičnost) rečenice.
vrela
istovrijednice
 

engleski: actant

njemački: Aktant

francuski: actant

ruski: актант

češki: aktant

švedski: aktant

podređeni nazivi
 
drugi aktant, prvi aktant, treći aktant
razredba
 

polje: filologija
grana: opće jezikoslovlje (lingvistika)
projekt: Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA)