struna tražilica

image shadow

akt

im. m. jd.
definicija
 

prikaz gologa ljudskog tijela u različitim položajima, pokretima i držanjima

istovrijednice
 

engleski: nude

njemački: Akt

francuski: nu

talijanski: nudo artistico

poveznica
 
http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=1199
napomena
 
Nakon antike, koja je pod utjecajem starohelenske kulture stoljećima njegovala akt, on se u zapadnoeuropskoj umjetnosti ponovno javlja tek u romaničkome i gotičkome kiparstvu koje prikazuje golo tijelo suzdržljivo i shematski. Najstariji su aktovi likovi Adama i Eve, redovito smješteni na crkvenim portalima (tzv. Adamova vrata katedrale u Bambergu iz prve polovice 13. st. ili Radovanov portal katedrale u Trogiru iz 1240.). Od renesanse, kad je ponovno otkrivena ljepota ljudskoga tijela, pa do danas akt je česta tema umjetničkih djela, a prikazuje se samostalno ili unutar kompozicije. Akt se prikazuje u različitim materijalima i svim slikarskim i kiparskim tehnikama (ugljen, kreda, boja, kamen, glina, bronca i dr.). Poluakt je prikaz gornjega dijela gologa tijela.
razredba
 

polje: povijest umjetnosti
grana: povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija
projekt: Pojmovnik klasične arhitekture