struna tražilica

image shadow

aksion

im. m. jd.
definicija
 

hipotetska čestica povezana s narušenjem CP-simetrije za koju se smatra da bi mogla biti jedan od sastojaka tamne tvari

istovrijednice
 

engleski: axion

francuski: axion

napomena
 
Modeli predviđaju aksion kao neutralnu česticu veoma male mase koja iznimno slabo međudjeluje s običnom tvari.
razredba
 

polje: fizika
grana: fizika elementarnih čestica i polja
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici