struna tražilica

image shadow

agencije Europske unije

skraćeni oblik naziva
 
agencije
definicija
 

specijalizirana i decentralizirana tijela osnovana da bi podupirala države članice EU-a i njihove građane

istoznačnice
 

dopušteni naziv: agencije EU-a

istovrijednice
 

engleski: EU agencies

njemački: Agenturen der EU

francuski: agences de l'Union européenne

podređeni nazivi
 
agencije za policijsku i pravosudnu suradnju u kaznenim pitanjima, izvršne agencije, agencije za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku, agencije Zajednice
napomena
 
Naziv se upotrebljavao za agencije koje su postojale do stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona. Sada se upotrebljava naziv "agencije i decentralizirana tijela" koji obuhvaća veći broj agencija i tijela.
razredba
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije