struna tražilica

image shadow

agencije EU-a za unapređenje suradnje u unutarnjim poslovima

definicija
 

agencije za politiku EU-a na području unutarnjih poslova koje podupiru države članice i njihove građane u bavljenju novim zadaćama specifične naravi

istovrijednice
 

engleski: EU agencies for enhancing cooperation on Home Affairs

njemački: EU-Agenturen für die Förderung der Kooperation im Bereich der inneren Sicherheit

francuski: Agences européennes pour la promotion de la coopération en matière d'affaires intérieures

podređeni nazivi
 
Europska agencija za upravljanje velikim IT sustavima, Europski policijski ured, Europska policijska akademija, Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama, Europski ured za azil, Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama
poveznica
 
http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/agencies/agencies_intro_en.htm
napomena
 
Naziv obuhvaća skupinu agencija na području Glavne uprave za unutarnje poslove.
razredba
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije