struna tražilica

image shadow

Agencija za suradnju energetskih regulatora

ime
definicija
 

regulatorna agencija za politiku EU-a koja ima zadaću pomoći nacionalnim regulatornim tijelima za energiju u izvršavanju regulatornih zadaća koje obavljaju u državama članicama na razini EU-a i po potrebi koordinirati njihove aktivnosti

istovrijednice
 

engleski: Agency for the Cooperation of Energy Regulators

njemački: Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörde

francuski: Agence de coopération des régulateurs de l’énergie

slovenski: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev

kratice
 

francuska: ACER, ACRE

međunarodna: ACER

napomena
 
Agencija je osnovana 2010. godine sa sjedištem u Ljubljani.
razredba
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije