struna tražilica

image shadow

agencija za lijekove

definicija
 

regulativna agencija nadležna za provođenje djelatnosti kojima se osiguravaju djelotvorni, kvalitetni i sigurni lijekovi na području države u kojoj je osnovana

vrela
istovrijednice
 

engleski: medicines agency

napomena
 
Lijekovi mogu biti namijenjeni primjeni u ljudi ili životinja te za njih mogu biti nadležne dvije odvojene agencije ili samo jedna zajednička agencija za lijekove, što ovisi o zakonskoj odredbi u državi. Agencija za lijekove može biti nadležna i za medicinske proizvode, a u pojedinim državama i za kozmetiku, hranu za ljude te hranu za životinje. U skladu s tim i nazivi agencija mogu se razlikovati. Također, ta regulativna tijela u pojedinim državama umjesto naziva agencija imaju naziv institut, ured i sl. Agencije za svoj rad odgovaraju ministarstvima zdravlja, a neke su i dio tih ministarstava.
razredba
 

polje: temeljne medicinske znanosti
grana: farmakologija
projekt: Hrvatsko farmakološko nazivlje