struna tražilica

image shadow

Agencija Europske unije za temeljna prava

ime
definicija
 

regulatorna agencija za politiku EU-a sa zadaćom pružanja pomoći i ekspertize o temeljnim pravima u provođenju prava EU-a i davanja potpore državama članicama u poduzimanju mjera i oblikovanju odgovarajućih aktivnosti

istovrijednice
 

engleski: European Union Agency for Fundamental Rights

njemački: Agentur der Europäischen Union für Grundrechte

francuski: Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne

kratice
 

međunarodna: FRA

napomena
 
Agencija je osnovana u Beču Uredbom Europskoga vijeća br. 168/2007 od 15. veljače 2007. (SL EU L 53/2, 22. 2. 2007). Nastavlja s radom prijašnjega Europskog centra za praćenje rasizma i ksenofobije (European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC), osnovana Uredbom Vijeća br. 1035/97 od 2. lipnja 1997. (SL EU L 151, 10. 6. 1997).
razredba
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije