struna tražilica

image shadow

afiks

im. m. jd.
definicija
 

tvorbena jedinica koja dolazi ispred ili iza tvorbene osnove ili se u nju umeće

istovrijednice
 

engleski: affix

njemački: Af­fix

francuski: affixe

ruski: аффикс

češki: afix

švedski: affix

podređeni nazivi
 
infiks, prefiks, spojnik, sufiks
napomena
 
Afiks se kao tvorbena jedinica može sastojati od jednoga morfema ili više njih. Afiksima ili afiksalnim morfemima katkad se nazivaju i funkcionalni (ili samo rječotvorni) morfemi. Osim prefikasa, sufikasa i spojnika, koji postoje u hrvatskome, u jezicima svijeta pojavljuju se i afiksi koji s obzirom na mjesto u odnosu na korijen mogu biti cirkumfiksi, transfiksi, superfiksi i infiksi.
razredba
 

polje: filologija
grana: opće jezikoslovlje (lingvistika)
projekt: Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA)