struna tražilica

image shadow

adenozin-monofosfat

definicija
 

nukleotid građen od dušične baze adenina, monosaharida riboze i jednoga fosfata, sastavnica je ribonukleinske kiseline, a nastaje pri enzimskoj sintezi adenozin-trifosfata iz dviju molekula adenozin-difosfata te hidrolizom adenozin-trifosfata ili adenozin-difosfata

istovrijednice
 

engleski: adenosine monophosphate

kratice
 

međunarodna: AMP

napomena
 
Adenozin-monofosfat je ester fosforne kiseline i adenozina, a kao ciklički (cAMP) nalazi se u stanicama gdje ima ulogu sekundarnoga glasnika.
privitak
 
adenozin-monofosfat
razredba
 

polje: kemija
grana: biokemija i medicinska kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja