struna tražilica

image shadow

1,1,1-trikloretan

im. m. jd.
definicija
 

organohalogeni spoj u kojemu su na jedan ugljikov atom etana kovalentno vezana tri klorova atoma

istoznačnice
 

dopušteni naziv: metil-kloroform

istovrijednice
 

engleski: 1,1,1-trichloroethane, methyl chloroform

podređeni nazivi
 
2,2,2-trikloretil
napomena
 
Nekada se 1,1,1-trikloretan upotrebljavao kao otapalo, što je danas zabranjeno zbog štetnoga utjecaja na ozonski omotač.
privitak
 
1,1,1-trikloretan
razredba
 

polje: kemija
grana: organska kemija
projekt: Hrvatsko kemijsko i laboratorijsko nazivlje