struna search engine

image shadow

zrcalna simetrija

definition
 

simetrija koja je značajka ravninskoga lika ako ostane nepromijenjen nakon zrcaljenja na pravcu koji leži u istoj ravnini kao i lik

equivalents
 

english: mirror symmetry

note
 
Zrcalna simetrija je istovjetna aksijalnoj simetriji za n=2.
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici