struna search engine

image shadow

zrcalna odredba

PDF ispis
definition
 

odredba međunarodnoga sporazuma koji je sklopila Europska unija, a koja je tekstualno ista ili slična nekoj odredbi Osnivačkih ugovora, ali ne mora nužno biti tumačena na isti način pa posljedično ne mora stvarati iste učinke

equivalents
 

english: mirror provision

german: Spiegelvorschrift

french: clause miroir

classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije