struna search engine

image shadow

zraka

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

linija okomita na valnu frontu elektromagnetskoga vala uzduž koje se gibaju fotoni

equivalents
 

english: ray

classification
 

polje: fizika
grana: fizika kondenzirane tvari
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici