struna search engine

image shadow

značajnost

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

kvalitativna karakteristika računovodstvene informacije koja ima utjecaj na odluke korisnika i čije izostavljanje i pogrešno prikazivanje može utjecati na odluke koje korisnici donose na temelju financijskih informacija izvještajnoga subjekta

vrela
context
 
Informacija je značajna ako njezino izostavljanje ili krivo prikazivanje može utjecati na ekonomske odluke korisnika donijete na temelju financijskih izvještaja. Značajnost ovisi o veličini stavke ili pogreške prosuđenoj u određenim okolnostima njenog izostavljanja ili pogrešnog prikazivanja.
vrela
synonyms
 

admitted term: materijalnost

equivalents
 

english: relevance, materiality

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja