struna search engine

image shadow

značajan utjecaj

PDF ispis
definition
 

moć sudjelovanja u donošenju odluka o financijskim i poslovnim politikama u poduzeću koje je predmetom ulaganja, ali ne i kontrola ili zajednička kontrola nad tim politikama

vrela
context
 
Ako subjekt u subjektu koji je predmetom ulaganja ima, neposredno ili posredno (tj. putem ovisnih subjekata) 20 posto ili više glasačke moći, pretpostavlja se da subjekt ima značajan utjecaj, osim ako nije moguće nedvojbeno dokazati da to nije slučaj.
vrela
equivalents
 

english: significant influence

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja