struna search engine

image shadow

živa

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

kemijski element atomskoga broja 80, 6. periode i 12. skupine, gustoće 13,53 g/cm3, tališta na ‒38,83 °C i vrelišta na 356,73 °C

equivalents
 

english: mercury

symbol
 
note
 
Živa je sjajni, srebrnobijeli prijelazni metal koji je pri sobnoj temperaturi tekućina. Ima veliku napetost površine, loše provodi toplinu i električnu struju, a reakcijom s metalima daje amalgame. Živine pare vrlo su otrovne. U prirodi živa se pojavljuje dispergirana u obliku sitnih kapljica u kamenju i stijenama ili u sastavu minerala.
classification
 

polje: kemija
grana: anorganska kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja