struna search engine

image shadow

zid

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

uspravna građevinska struktura ravnoga ili zakrivljenoga toka koja zatvara ili pregrađuje prostor

equivalents
 

english: wall

german: Wand

latin: murus

french: mur

italian: muro, parete

classification
 

polje: arhitektura i urbanizam
grana: arhitektonske konstrukcije, fizika zgrade, materijali i tehnologija građenja
projekt: Pojmovnik klasične arhitekture