struna search engine

image shadow

zgrafito

noun m. sl.
definition
 

dekoracija u žbuci kojoj je temeljni sloj u boji, gornji je sloj ostvaren bijelim premazom i uzorak se dobiva urezivanjem do temeljnoga sloja

vrela
equivalents
 

english: scratch work, sgrafitto

german: Sgraffito

french: sgraffite

italian: sgraffito

classification
 

polje: povijest umjetnosti
projekt: Pojmovnik klasične arhitekture