struna search engine

image shadow

Zemljin magnetizam

PDF ispis
definition
 

pojave povezane s magnetskim svojstvima Zemlje, koja se ponaša slično velikom štapnom magnetu

equivalents
 

english: Earth’s magnetism

french: magnétisme terrestre

note
 
Položaji magnetskih polova odstupaju od položaja geografskih polova. Sjeverni je magnetski pol Zemlje na južnoj hemisferi, a južni magnetski pol na sjevernoj hemisferi.
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici