struna search engine

image shadow

zelena knjiga

PDF ispis
definition
 

konzultacijski dokument o određenoj temi koji Komisija objavljuje da bi potaknula reakcije zainteresiranih strana te bolje odredila buduće smjernice svoje politike

equivalents
 

english: green paper

german: Grünbuch

french: livre vert

slovene: zelena knjiga

classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije