struna search engine

image shadow

zbrojni financijski pokazatelj

PDF ispis
definition
 

ponderirani zbroj odabranih pojedinačnih financijskih pokazatelja cilj kojega je jednim brojem ocijeniti sigurnost i uspješnost poslovanja poduzeća

context
 
Da bi se dobila cjelokupna slika o poslovanju, navedene skupine pokazatelja potrebno je promatrati povezano i međuzavisno. Zbog toga su formirani zbrojni ili skupni financijski pokazatelji koji predstavljaju ponderirani zbroj više pojedinačnih pokazatelja te na taj način stavljaju u ovisni omjer nekoliko odabranih pokazatelja koje sintetiziraju u cjelinu.
vrela
synonyms
 

admitted term: sintetički financijski pokazatelj

equivalents
 

english: synthetic financial ratio

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja