struna search engine

image shadow

zbrajanje državnih potpora

definition
 

postupak kojim se zbrajaju sve dodijeljene državne potpore s namjerom da se izračuna prelaze li gornju granicu iznosa potpore

vrela
equivalents
 

english: cumulation of aid

german: Kumulierung der Beihilfen

french: cumul des aides

classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije