struna search engine

image shadow

zavlačno sidro

PDF ispis
definition
 

sidro kojim se vezivanjem na pramčani dio spasilačke jedinice ublažuje nekontrolirano valjanje i sprečava udaljavanje jedinice zbog jakoga vjetra i uzburkanoga mora

vrela
context
 
Hoće li se zavlačno sidro koristiti u razmjerno mirnijem vremenu ovisi u prvom redu o tome želi li se ostati u blizini mjesta nezgode ili ne.
vrela
equivalents
 

english: drogue, sea anchor

attachment
 
zavlačno sidro
classification
 

polje: tehnologija prometa i transport
grana: pomorski i riječni promet
projekt: Hrvatsko pomorsko nazivlje - tradicija i suvremena kretanja