struna search engine

image shadow

zavaravajuće radnje

definition
 

zavaravajući poslovni postupci koji prosječnoga potrošača dovode u zabludu, zbog čega on donosi ili je vjerojatno da će donijeti odluku o poslu koju inače ne bi bio donio

vrela
synonyms
 

not recommended term: zavaravajući postupci, zavaravajuća praksa

equivalents
 

english: misleading actions

german: irreführende Handlungen

french: actions trompeuses

italian: azioni ingannevoli

note
 
Definicija pojma zavaravajuće radnje iz čl. 6. Direktive 2005/29/EZ preuzeta je u čl. 110. Zakona o zaštiti potrošača. U smislu čl. 6. st. 1. Direktive 2005/29/EZ i čl. 110. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača "poslovna praksa smatra se zavaravajućom ako sadrži netočne informacije zbog čega je neistinita ili ako na neki drugi način, uključujući cjelokupan dojam pa čak ako je informacija činjenično točna, zavarava ili je vjerojatno da će zavarati prosječnog potrošača u pogledu neke od okolnosti navedenih u st. 3., čime ga navodi ili je vjerojatno da će ga navesti da donese odluku o poslu koju inače ne bi donio". Okolnosti u pogledu kojih potrošač mora biti doveden u zabludu kako bi se moglo ocijeniti da je radnja trgovca bila zavaravajuća navedene su taksativno u čl. 110. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača. Čl. 110. st. 4. Zakona o zaštiti potrošača nabraja daljnje slučajeve zavaravajućih radnja.
classification
 

polje: pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije