struna search engine

image shadow

zavaravajuća propuštanja

PDF ispis
definition
 

zavaravajuća poslovna praksa koja ne sadržava važne obavijesti potrebne prosječnomu potrošaču za donošenje informirane odluke, zbog čega on donosi ili je vjerojatno da će donijeti odluku o poslu koju inače ne bi bio donio

vrela
synonyms
 

not recommended term: zavaravajući propusti

equivalents
 

english: misleading omissions

german: irreführende Unterlassungen

french: omissions trompeuses

italian: omissioni ingannevoli

note
 
Definicija pojma zavaravajuća propuštanja iz čl. 7. Direktive 2005/29/EZ preuzeta je u čl. 111. Zakona o zaštiti potrošača. U smislu čl. 7. st. 1. Direktive 2005/29/EZ i čl. 111. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača "poslovna praksa smatra se zavaravajućom ako u konkretnom slučaju, uzimajući u obzir sva obilježja i okolnosti slučaja, kao i ograničenja konkretnog sredstva komunikacije, ne sadrži važne obavijesti koje su, ovisno o kontekstu, potrebne prosječnom potrošaču kako bi mogao donijeti odluku o poslu utemeljenu na potpunoj obavijesti i time ga navede ili je vjerojatno da će ga navesti da donese odluku o poslu koju inače ne bi donio". Čl. 111. st. 2. Zakona o zaštiti potrošača navodi daljnje slučajeve koji se smatraju zavaravajućim propuštanjem.
classification
 

polje: pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije