struna search engine

image shadow

zatvarač skupa

PDF ispis
short form
 
zatvarač
definition
 

najmanji zatvoreni skup koji sadržava zadani skup u topološkome prostoru

equivalents
 

english: closure of a set, closure

symbol
 
classification
 

polje: matematika
grana: geometrija i topologija
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi