struna search engine

image shadow

zaštita snaga

definition
 

mjere i načini s pomoću kojih se smanjuje ranjivost osoblja, instalacija, opreme i operacija na bilo koju prijetnju u bilo kojoj situaciji kako bi se sačuvala sloboda djelovanja i operativna učinkovitost snaga

equivalents
 

english: force protection

classification
 

polje: sigurnosne i obrambene znanosti
grana: vojna doktrina
projekt: Hrvatsko vojno nazivlje