struna search engine

image shadow

zaštita potrošača

definition
 

skup mjera čiji je cilj promicanje interesa potrošača koji obuhvaća mjere za zaštitu zdravlja, sigurnosti i gospodarskih interesa potrošača, kao i mjere za promicanje prava na informiranje, obrazovanje i unutarnju organizaciju radi očuvanja interesa potrošača

vrela
equivalents
 

english: consumer protection

german: Verbraucherschutz

french: protection des consommateurs

italian: tutela del consumatore

note
 
Temelji zaštite potrošača kao posebne politike Unije postavljeni su Rezolucijom Vijeća od 14. travnja 1975. o prethodnome programu Europske ekonomske zajednice o zaštiti potrošača i politici informiranja. Uvođenjem čl. 129.a u Ugovor o Europskoj uniji iz Maastrichta 1992. zaštita potrošača prvi put dobiva posebnu pravnu osnovu, Ugovor iz Amsterdama renumerira ga u čl. 153. Ugovora o osnivanju Europske zajednice, a Ugovor iz Lisabona uglavnom neizmijenjeno preuzima u čl. 169. UFEU-a.
classification
 

polje: pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije