struna search engine

image shadow

zastara

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

gubitak prava na tražbine iz ugovora o iskorištavanju pomorskih brodova i tražbine iz ugovora o prijevozu putnika i ugovora o prijevozu stvari brodom zbog neostvarivanja subjektivnoga prava unutar zakonom određenoga vremena

vrela
context
 
Tražbine iz ugovora o iskorištavanju brodova, osim tražbina iz ugovora o prijevozu putnika i prtljage, zastarijevaju nakon proteka jedne godine. Stranke mogu, pošto je nastala tražbina, pisano ugovoriti rok zastare koji je dulji od roka određenog u stavku 1. ovoga članka.
vrela
equivalents
 

english: statute of limitations

classification
 

polje: pravo
grana: pomorsko i općeprometno pravo
projekt: Hrvatsko pomorsko nazivlje - tradicija i suvremena kretanja