struna search engine

image shadow

žarište parabole

PDF ispis
short form
 
žarište
definition
 

točka sa svojstvom da je zadana parabola skup svih točaka ravnine koje su jednako udaljene od te točke i od ravnalice te parabole

synonyms
 

admitted term: fokus parabole, fokus

equivalents
 

english: focus of a parabola, focus

note
 
Žarište je parabole točka na osi parabole takva da je vrh parabole jednako udaljen od nje i od ravnalice.
classification
 

polje: matematika
grana: geometrija i topologija
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi