struna search engine

image shadow

zapovjednik broda

PDF ispis
definition
 

ovlaštena osoba koja zapovijeda posadom i svim drugim osobama na brodu i odgovorni je voditelj plovidbenoga pothvata

vrela
context
 
Zapovjednik broda odgovoran je za sigurnost broda i red na brodu i, u granicama određenim ovim Zakonikom i drugim propisima, ima javna ovlaštenja na brodu i zastupa kompaniju.
vrela
synonyms
 

admitted term: kapetan broda

slang: barba

equivalents
 

english: ship's master, captain

german: Kapitaen

french: capitaine de navire marchand

italian: commandante della nave

classification
 

polje: pravo
grana: pomorsko i općeprometno pravo
projekt: Hrvatsko pomorsko nazivlje - tradicija i suvremena kretanja