struna search engine

image shadow

zamjena varijabla

PDF ispis
definition
 

postupak ili pravilo kojim se formula ili drugi matematički objekt mijenja pri zamjeni izvornih varijabla novima

synonyms
 

admitted term: supstitucija varijabla

equivalents
 

english: change of variables, variable substitution

classification
 

polje: matematika
grana: matematička analiza
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi