struna search engine

image shadow

zamjena dionica ili udjela

definition
 

poslovna aktivnost kojom postojeće ili novo društvo stječe vrijednosne papire drugoga društva u zamjenu za izdavanje ili prijenos vlastitih vrijednosnih papira članovima preuzetoga društva u zamjenu za vrijednosne papire koji predstavljaju kapital preuzetoga društva, uz uvjet da nakon zamjene vrijednosnih papira društvo stjecatelj stekne ili daljnjim stjecanjem vrijednosnih papira zadrži većinu glasačkih prava u preuzetome društvu

equivalents
 

english: exchange of shares

german: Austauch von Anteilen

french: échange d’actions

slovene: zamenjava kapitalskih deležev

note
 
U slučaju plaćanja gotovinom ono ne smije prelaziti 10% nominalne vrijednosti, odnosno u nedostatku nominalne vrijednosti, knjigovodstvene vrijednosti tih vrijednosnih papira.
classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije