struna search engine

image shadow

zamah

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

veličina koja opisuje rotaciju čestice ili tijela, vektorski umnožak vektora položaja čestice i vektora zaleta

synonyms
 

admitted term: kutna količina gibanja, moment količine gibanja

not recommended term: moment impulsa

slang: angularni moment

equivalents
 

english: angular momentum

french: moment cinétique

equation
 
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici