struna search engine

image shadow

zaliha

noun f. sl.
definition
 

količina materijala prikupljenih radi kontinuiranoga tijeka proizvodnje

vrela
equivalents
 

english: stock, inventory

german: Lagerbestandstock

subordinate terms
 
maksimalna zaliha, minimalna zaliha, signalna zaliha
note
 
Zalihe kao ekonomski pojam označuju količine sirovina, komponenta, sklopova, potrošnoga materijala, proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda. Zalihe u drvoprerađivačkim poduzećima čine 20 do 30 % imovine.
classification
 

polje: drvna tehnologija
grana: organizacija proizvodnje
projekt: Izgradnja hrvatskoga drvnotehnološkog nazivlja