struna search engine

image shadow

zalet

noun m. sl.
definition
 

umnožak mase i brzine čestice

synonyms
 

admitted term: količina gibanja

not recommended term: moment, nalet

slang: impuls

equivalents
 

english: momentum

french: quantité de mouvement

symbol
 
equation
 
note
 
Relativistički zalet, koji vrijedi za brzine bliske brzini svjetlosti, jednak je umnošku mase, brzine i Lorentzovog faktora.
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici

source
 

source of term: Lopac, V. Značenje riječi momentum : primjer teškoća pri prijevodu znanstvenih naziva u fizici. // Prevoditelj. 84–85(2006), str. 9–13.