struna search engine

image shadow

zakonodavstvo EU-a

definition
 

skup pravnih akata koje institucije EU-a donose u zakonodavnome postupku temeljem Osnivačkih ugovora, uključujući uredbe, direktive, odluke, preporuke, mišljenja i neke druge akte

equivalents
 

english: European Union legislation

german: herabgeleitetes EU-Recht

french: législation de l'Union européenne

link
 
http://eur-lex.europa.eu/en/legis/latest/index.htm
note
 
Podjela pravnih akata EU-a na zakonodavne akte i nezakonodavne akte može se usporediti s podjelom pravnih propisa u Hrvatskoj na zakonske i podzakonske. Međutim, izbor naziva nezakonodavni akt nužno sužava europski pojam zakonodavstvo. Zbog nove podjele bilo je potrebno promijeniti strukturu Službenoga lista Europske unije kako bi se razdvojili zakonodavni od nezakonodavnih akata. Unatoč tomu, nezakonodavni akti objavljuju se u seriji L, dakle nadređeni pojam im je zakonodavstvo.
classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije