struna search engine

image shadow

zakon velikih brojeva

PDF ispis
definition
 

teorem kojim se utvrđuje uz koje uvjete niz aritmetičkih sredina centriranih slučajnih varijabla konvergira konstanti

equivalents
 

english: law of large numbers

subordinate terms
 
Bernoullijev slabi zakon velikih brojeva
classification
 

polje: matematika
grana: teorija vjerojatnosti i statistika
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi