struna search engine

image shadow

zakon razdiobe slučajnoga vektora

PDF ispis
definition
 

vjerojatnost definirana na Borelovim podskupovima euklidskoga prostora iste dimenzije kao dani slučajni vektor i inducirana tim slučajnim vektorom tako što se svakomu Borelovu skupu $B$ pridružuje vjerojatnost praslike od $B$ po tome slučajnom vektoru

equivalents
 

english: law of random vector

classification
 

polje: matematika
grana: teorija vjerojatnosti i statistika
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi