struna search engine

image shadow

zakon razdiobe slučajne varijable

PDF ispis
definition
 

vjerojatnost definirana na Borelovim podskupovima realnih brojeva koja je inducirana danom slučajnom varijablom tako što se svakomu Borelovu skupu $B$ pridružuje vjerojatnost praslike od $B$ po danoj slučajnoj varijabli

equivalents
 

english: law of random variable

subordinate terms
 
eksponencijalna razdioba, F-razdioba, geometrijska razdioba, hi-kvadrat razdioba, hipergeometrijska razdioba, jednolika razdioba, normalna razdioba, Studentova razdioba
classification
 

polje: matematika
grana: teorija vjerojatnosti i statistika
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi