struna search engine

image shadow

zakon obrnutoga kvadrata

definition
 

zakonitost prema kojoj se iznos gravitacijske odnosno elektrostatske sile između dvaju tijela smanjuje s kvadratom udaljenosti

equivalents
 

english: inverse-square law

french: loi en carré inverse

classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici