struna search engine

image shadow

zakočno zračenje

PDF ispis
definition
 

elektromagnetsko zračenje u obliku kontinuiranoga spektra rendgenskih valova koje emitiraju električki nabijeni brzi elektroni kad se usporavaju pri udaru u metal

equivalents
 

english: braking radiation, Bremsstrahlung

french: rayonnement continu de freinage, Bremsstrahlung

equation
 
note
 
Kinetička energija elektrona pretvara se u energiju fotona. Najviša frekvencija dobivenoga rendgenskog zračenja ovisi o naponu kojim su ubrzani elektroni.
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici