struna search engine

image shadow

zaključni saldo

PDF ispis
definition
 

saldo koji se utvrđuje pri zaključivanju konta kao razlika dugovnoga prometa i potražnoga prometa evidentiranoga na kontu tijekom razdoblja

context
 
Temelje se na zaključnim saldima prethodnog razdoblja i odražavaju učinke transakcija i događaja prethodnog razdoblja i računovodstvenih politika primijenjenih u MRevS 710 "Usporedne informacije – podudarni iznosi i usporedni financijski izvještaji".
vrela
synonyms
 

admitted term: saldo izravnanja

equivalents
 

english: closing balance, ending balance

note
 
Konta prihoda i rashoda na kraju razdoblja nemaju saldo izravnanja, nego se sučeljavaju pri utvrđivanju rezultata poslovanja. Zaključni saldo na kraju jednoga obračunskog razdoblja predstavlja početni saldo na početku sljedećega obračunskog razdoblja.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja