struna search engine

image shadow

zajedničko tržište

definition
 

stupanj ekonomske integracije u kojemu je između država članica uspostavljena carinska unija, a roba, radna snaga, usluge i kapital mogu se slobodno kretati

equivalents
 

english: common market

german: Gemeinsamer Markt

french: marché commun

note
 
U teoriji je razlikovanje između pojmova zajedničko tržište i unutarnje tržište često bilo sporno, s dva glavna suprotstavljena stajališta koja su naglašavala kvalitativnu i kvantitativnu razliku između tih dvaju pojmova. Prema prvome, zajedničko tržište kao uži pojam predstavljalo bi uvod u unutarnje tržište. Prema drugome stajalištu, zajedničko tržište je širi pojam jer je za ostvarenje tržišta na kojemu ne postoje unutarnje granice osim slobode kretanja robe, usluga, osoba i kapitala nužno obuhvatiti i ostale vezane sektore poput prava tržišnoga natjecanja, poljoprivrednu, monetarnu, poreznu politiku, zaštitu okoliša i vanjsku trgovinu. Stupanjem na snagu Ugovora iz Lisabona uklonjena je dvojba oko različitoga nazivlja u Osnivačkim ugovorima jer se sada u Ugovorima rabi samo naziv unutarnje tržište (Bodiroga-Vukobrat/Horak/Martinović, 2011, str. 14).
classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije