struna search engine

image shadow

zajednička trgovinska politika

definition
 

politika EU-a koja se vodi u kontekstu načela i ciljeva vanjskoga djelovanja Unije, a temelji se na jedinstvenim načelima, osobito u odnosu na promjene carinskih stopa, sklapanje carinskih i trgovinskih sporazuma o trgovini robom i uslugama te na komercijalne aspekte intelektualnoga vlasništva, izravna strana ulaganja i postizanje ujednačenosti mjera liberalizacije, izvoznu politiku i mjere zaštite trgovine poput onih koje se poduzimaju u slučaju dampinga ili subvencija

vrela
equivalents
 

english: common commercial policy

german: gemeinsame Handelspolitik

french: politique commerciale commune

slovene: skupna trgovinska politika

abbreviations and acronyms
 

english: CCP

classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije