struna search engine

image shadow

zajednička razdioba slučajnih varijabla

PDF ispis
definition
 

zakon razdiobe slučajnoga vektora kojemu su dane varijable komponente

synonyms
 

admitted term: zajednička distribucija slučajnih varijabla

equivalents
 

english: joint probability distribution of random variables, joint law of random variables

classification
 

polje: matematika
grana: teorija vjerojatnosti i statistika
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi