struna search engine

image shadow

zajednička organizacija poljoprivrednih tržišta

definition
 

organizacija uspostavljena radi postizanja ciljeva zajedničke poljoprivredne politike, koja ovisno o vrsti proizvoda postoji u obliku zajedničkih pravila o tržišnome natjecanju, obvezatne koordinacije različitih organizacija nacionalnih tržišta i organizacije europskoga tržišta

vrela
equivalents
 

english: common organisation of agricultural markets

german: gemeinsame Organisation der Agrarmärkte

french: organisation commune des marchés agricoles

italian: organizzazione comune dei mercati agricoli

abbreviations and acronyms
 

croatian: ZOT

note
 
U tu je svrhu 2007. godine usvojena Uredba Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o utvrđivanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Jedinstvena uredba o ZOT-u).
classification
 

polje: pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije